Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Model ontruimingsplan

Achtergrondinformatie

Het doel van een ontruimingsplan is er om voor te zorgen dat bij een calamiteit een eventuele ontruiming van het gebouw ordelijk en goed georganiseerd verloopt. Een ontruimingsplan moet regelmatig worden getest op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, zodat in geval van nood dekans op slachtoffers wordt verkleind.

Doelstelling

Ontruimingsplannen zijn verplicht voor grotere gebouwen en risicovolle gebouwen, waarin veel mensenvverblijven. Zij zijn gebaseerd op de eisen uit de gebruiksvergunning of komen voort uit de Arbo-wetgeving. Brandweer Doetinchem heeft een model gemaakt, waarmee men een op een bedrijf of school afgestemd ontruimingsplan kan maken.

Opbouw document

Het plan van Brandweer Doetinchem voldoet aan een veel voorkomende behoefte om een goed voorbeeld te hebben om een ontruimingsplan te maken.

Bijzonderheden

Verwachtingen en resultaten
De verwachting is dat de diskette met het ontwerp ontruimingsplan, zoals dat door brandweer Doetinchem wordt aangereikt, in staat is om de ontruimingsplannen in een gemeente te standardiseren. Het modelplan is doeltreffend en klantvriendelijk en maakt het voor de (eind)gebruiker helder hoe het ontruimingsplan tot stand is gekomen.

Kosten
Het model kan kosteloos worden toegepast. Regionale brandweer Zaanstreek heeft een programma van eisen opgesteld voor een bijpassende ontruimingsinstallatie, waardoor een standaardisatie in kwaliteit en uitvoering kan worden bewerkstelligd.

Toepasbaarheid bij andere korpsen
Korpsen kunnen het modelontruimingsplan van brandweer Doetinchem gebruiken. Met behulp van het formulier van de regionale brandweer Zaanstreek kunnen de kwaliteit en uitvoering van een bijpassende ontruimingsinstallatie worden vastgelegd.

naar boven