Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Nationale Risicobeoordeling (NRB)

Achtergrondinformatie

Het doel van het nationale veiligheidsbeleid is voorkomen dat dreigingen werkelijkheid worden en ervoor zorgen dat de Nederlandse maatschappij zo min mogelijk ontwricht raakt wanneer die dreigingen zich onverhoopt toch voordoen. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen en het beperken van de impact van deze dreigingen kan niet aan één minister en zelfs niet alleen aan de hele overheid worden toebedeeld. Om risico’s te beperken en ons voor te bereiden op rampen en crises is een gezamenlijke inspanning nodig van de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers. Daarbij moet de overheid wel een regisserende en aanjagende rol hebben.

naar boven